O príručke

Príručka správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia je oficiálny schválený dokument Úradom verejného zdravotníctva SR. Táto príručka obsahuje kompletný vypracovaný systém HACCP pre spoločné stravovanie s potrebnými formulármi, kde si zapracujete Vaše informácie prevádzky. Príručku posielame v tlačenej forme a vo forme CD-nosiča. Po zakúpení príručky obdržíte prístup na našu web- stránku www.prirucky.eu na jeden rok zadarmo od zakúpenia príručky. Príručku správnej hygienickej praxe si môžete objednať prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý sa nachádza na našej stránke, telefonicky, e - mailom alebo faxom.